1.
POPEK, Krzysztof. Remarks on the Theories on the Origin of Muslims in Bulgarian Lands – Nineteenth-Century and Present Perspectives. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej [online]. 17 listopad 2020, T. 55, nr 3, s. 125–141. [udostępniono 27.2.2024]. DOI 10.12775/SDR.2020.EN5.06.