1.
SZYMAŃSKI, Karol. Overrated and overlooked. The critical reception of Czechoslovak cinema in Poland in the 1950s and 1960s based on Karel Kachyňa’s Smugglers of Death. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej [online]. 17 listopad 2020, T. 55, nr 3, s. 75–102. [udostępniono 27.9.2023]. DOI 10.12775/SDR.2020.EN5.04.