1.
SREBRAKOWSKI, Aleksander. The nationality panorama of Vilnius. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej [online]. 17 listopad 2020, T. 55, nr 3, s. 33–56. [udostępniono 25.4.2024]. DOI 10.12775/SDR.2020.EN5.02.