Komoński, E. „Ludność Polska Wołynia I Galicji Wschodniej Wobec mordów ukraińskich W Latach 1943‑1944. Antropologia Strachu”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, t. 48, grudzień 2013, s. 231-9, doi:10.12775/SDR.2013.11.