Rusin, B. „Lewis Namier a Kwestia «linii Curzona» I kształtowania Się Polskiej Granicy Wschodniej Po I Wojnie światowej”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, t. 48, grudzień 2013, s. 95-116, doi:10.12775/SDR.2013.05.