Gierowska-Kałłaur, J. „«Pamiętnik Mieczysłowasa Dławidudauskasa Organisty Z Koźliszek I Delegata Na Konferencję Litewską W Wilnie W Septembrze R.P. 1917 Spisany 3 XI 1917»”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, t. 57, nr 2, luty 2023, s. 193-17, doi:10.12775/SDR.2022.2.09.