Rupasow, A. I. „Augustinas Voldemaras I Stosunki Radziecko-Litewskie W Latach 1926–1929”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, t. 57, nr 2, luty 2023, s. 61-76, doi:10.12775/SDR.2022.2.03.