Morawski, K. S. „Szkic Do Portretu księcia Jerzego Karadziordziewicia (1887–1972), którego Nazwano szaleńcem”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, t. 57, nr 1, październik 2022, s. 57-75, doi:10.12775/SDR.2022.1.03.