Boćkowski, D. „Wytyczne Dla autorów”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, t. 56, nr 1, sierpień 2021, s. 202-6, doi:10.12775/34901.