Kuberski, H. „Odpowiedź Panu Łukaszowi Dryblakowi”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, t. 56, nr 1, sierpień 2021, s. 197-01, doi:10.12775/34900.