Epsztein, J. „Zdzisław Askanas (1910–1974) – Materials for a physician’s Biography”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, t. 55, nr 3, listopad 2020, s. 143-71, doi:10.12775/SDR.2020.EN5.07.