Szymański, K. „Overrated and Overlooked. The Critical Reception of Czechoslovak Cinema in Poland in the 1950s and 1960s Based on Karel Kachyňa’s Smugglers of Death”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, t. 55, nr 3, listopad 2020, s. 75-102, doi:10.12775/SDR.2020.EN5.04.