Srebrakowski, A. „The Nationality Panorama of Vilnius”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, t. 55, nr 3, listopad 2020, s. 33-56, doi:10.12775/SDR.2020.EN5.02.