[1]
B. Rusin, „Lewis Namier a kwestia «linii Curzona» i kształtowania się polskiej granicy wschodniej po I wojnie światowej”, SzDR, t. 48, s. 95–116, grudz. 2013.