[1]
D. Boćkowski, „Recenzenci współpracujący ze «Studiami z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej»”, SzDR, t. 56, nr 1, s. 207, sie. 2021.