[1]
D. Boćkowski, „Wytyczne dla autorów”, SzDR, t. 56, nr 1, s. 202–206, sie. 2021.