[1]
J. Gordziejew, „Uwagi na temat subkultur młodzieżowych w Grodnie w latach sześćdziesiątych–osiemdziesiątych XX w”., SzDR, t. 55, nr 2, s. 209–226, grudz. 2020.