Skorczewski, M. (2013) „Kosowo, mit kosowski i jego recepcja”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 48, s. 283–292. doi: 10.12775/SDR.2013.13.