Komoński, E. (2013) „Ludność polska Wołynia i Galicji Wschodniej wobec mordów ukraińskich w latach 1943‑1944. Antropologia strachu”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 48, s. 231–239. doi: 10.12775/SDR.2013.11.