Rusin, B. (2013) „Lewis Namier a kwestia «linii Curzona» i kształtowania się polskiej granicy wschodniej po I wojnie światowej”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 48, s. 95–116. doi: 10.12775/SDR.2013.05.