Eberhardt, P. (2011) „Linia Curzona jako wschodnia granica Polski – geneza i uwarunkowania polityczne”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 46, s. 127–157. doi: 10.12775/SDR.2011.06.