Gierowska-Kałłaur, J. (2023) „«Pamiętnik Mieczysłowasa Dławidudauskasa organisty z Koźliszek i delegata na konferencję litewską w Wilnie w Septembrze R.P. 1917 spisany 3 XI 1917»”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 57(2), s. 193–217. doi: 10.12775/SDR.2022.2.09.