Rupasow, A. I. (2023) „Augustinas Voldemaras i stosunki radziecko-litewskie w latach 1926–1929”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 57(2), s. 61–76. doi: 10.12775/SDR.2022.2.03.