Bielicki, P. (2022) „Stanowisko Rosji wobec Inicjatywy Trójmorza”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 57(1), s. 159–184. doi: 10.12775/SDR.2022.1.08.