Kuberski, H. (2021) „Odpowiedź Panu Łukaszowi Dryblakowi”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 56(1), s. 197–201. doi: 10.12775/34900.