Gordziejew, J. (2020) „Uwagi na temat subkultur młodzieżowych w Grodnie w latach sześćdziesiątych–osiemdziesiątych XX w”., Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 55(2), s. 209–226. doi: 10.12775/SDR.2020.2.10.