Epsztein, J. (2020) „Zdzisław Askanas (1910–1974) – materials for a physician’s biography”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 55(3), s. 143–171. doi: 10.12775/SDR.2020.EN5.07.