Srebrakowski, A. (2020) „The nationality panorama of Vilnius”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 55(3), s. 33–56. doi: 10.12775/SDR.2020.EN5.02.