Rusin, Bartłomiej. 2013. „Lewis Namier a Kwestia «linii Curzona» I kształtowania Się Polskiej Granicy Wschodniej Po I Wojnie światowej”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej 48 (grudzień):95-116. https://doi.org/10.12775/SDR.2013.05.