Gierowska-Kałłaur, Joanna. 2023. „«Pamiętnik Mieczysłowasa Dławidudauskasa Organisty Z Koźliszek I Delegata Na Konferencję Litewską W Wilnie W Septembrze R.P. 1917 Spisany 3 XI 1917»”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej 57 (2):193-217. https://doi.org/10.12775/SDR.2022.2.09.