Rupasow, Aleksandr I. 2023. „Augustinas Voldemaras I Stosunki Radziecko-Litewskie W Latach 1926–1929”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej 57 (2):61-76. https://doi.org/10.12775/SDR.2022.2.03.