Bielicki, Paweł. 2022. „Stanowisko Rosji Wobec Inicjatywy Trójmorza”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej 57 (1):159-84. https://doi.org/10.12775/SDR.2022.1.08.