Boćkowski, Daniel. 2021. „Wytyczne Dla autorów”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej 56 (1):202-6. https://doi.org/10.12775/34901.