Kuberski, Hubert. 2021. „Odpowiedź Panu Łukaszowi Dryblakowi”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej 56 (1):197-201. https://doi.org/10.12775/34900.