Szymański, Karol. 2020. „Overrated and Overlooked. The Critical Reception of Czechoslovak Cinema in Poland in the 1950s and 1960s Based on Karel Kachyňa’s Smugglers of Death”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej 55 (3):75-102. https://doi.org/10.12775/SDR.2020.EN5.04.