Srebrakowski, Aleksander. 2020. „The Nationality Panorama of Vilnius”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej 55 (3):33-56. https://doi.org/10.12775/SDR.2020.EN5.02.