KOMOŃSKI, E. Ludność polska Wołynia i Galicji Wschodniej wobec mordów ukraińskich w latach 1943‑1944. Antropologia strachu. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, [S. l.], v. 48, p. 231–239, 2013. DOI: 10.12775/SDR.2013.11. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/SDR.2013.11. Acesso em: 29 wrz. 2023.