BIELICKI, P. Stanowisko Rosji wobec Inicjatywy Trójmorza. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, [S. l.], v. 57, n. 1, p. 159–184, 2022. DOI: 10.12775/SDR.2022.1.08. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/40412. Acesso em: 25 mar. 2023.