EPSZTEIN, J. Zdzisław Askanas (1910–1974) – materials for a physician’s biography. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, [S. l.], v. 55, n. 3, p. 143–171, 2020. DOI: 10.12775/SDR.2020.EN5.07. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/SDR.2020.EN5.07. Acesso em: 3 mar. 2024.