Skorczewski, M. (2013). Kosowo, mit kosowski i jego recepcja. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, 48, 283–292. https://doi.org/10.12775/SDR.2013.13