Komoński, E. (2013). Ludność polska Wołynia i Galicji Wschodniej wobec mordów ukraińskich w latach 1943‑1944. Antropologia strachu. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, 48, 231–239. https://doi.org/10.12775/SDR.2013.11