Eberhardt, P. (2011). Linia Curzona jako wschodnia granica Polski – geneza i uwarunkowania polityczne. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, 46, 127–157. https://doi.org/10.12775/SDR.2011.06