Recenzje. (2023). Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, 57(2), 219–228. Pobrano z https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42847