Gierowska-Kałłaur, J. (2023). „Pamiętnik Mieczysłowasa Dławidudauskasa organisty z Koźliszek i delegata na konferencję litewską w Wilnie w Septembrze R.P. 1917 spisany 3 XI 1917”. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, 57(2), 193–217. https://doi.org/10.12775/SDR.2022.2.09