Rupasow, A. I. (2023). Augustinas Voldemaras i stosunki radziecko-litewskie w latach 1926–1929. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, 57(2), 61–76. https://doi.org/10.12775/SDR.2022.2.03