Bielicki, P. (2022). Stanowisko Rosji wobec Inicjatywy Trójmorza. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, 57(1), 159–184. https://doi.org/10.12775/SDR.2022.1.08