Morawski, K. S. (2022). Szkic do portretu księcia Jerzego Karadziordziewicia (1887–1972), którego nazwano szaleńcem. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, 57(1), 57–75. https://doi.org/10.12775/SDR.2022.1.03