Boćkowski, D. (2021). Wytyczne dla autorów. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, 56(1), 202–206. https://doi.org/10.12775/34901