Epsztein, J. (2020). Zdzisław Askanas (1910–1974) – materials for a physician’s biography. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, 55(3), 143–171. https://doi.org/10.12775/SDR.2020.EN5.07