Szymański, K. (2020). Overrated and overlooked. The critical reception of Czechoslovak cinema in Poland in the 1950s and 1960s based on Karel Kachyňa’s Smugglers of Death. Studia Z Dziejów Rosji I Europy Środkowo-Wschodniej, 55(3), 75–102. https://doi.org/10.12775/SDR.2020.EN5.04